.
.
.
Voortgangsinformatie 2.

(vrijdag 22 februari 2019))

Nog ruim één maand te gaan om het benodigde bedrag (I€ 40.000,--) bij elkaar te krijgen. Het bedrag dat op dit moment is toegewezen of gestort op de rekening van Prodesse Conamur is:€ 15.360,71 (€ 13.000,-- toegezegd door Fondsen en € 2.360,71 door 60 individuele Arnhemmers).

Het projectteam maakt zich op voor een finale werving. Daarbij zullen in Arnhem gevestigde bedrijven worden benaderd om hun steun te verlenen En uiteraard blijft iedere Arnhemmer van harte uitgenodigd om ‘haar/zijn stukje Jupiter’ te verwerven

Het rekeningnummer om een bijdrage op te storten is: NL61 INGB 0000 8844 35 De tenaamstelling: Prodesse Conamur Bij de betaling vermelden: “Project Jupiter” N.B.: Prodesse Conamur is aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent dat uw donatie tot een bedrag van € 5.000,-- in de aangifte inkomstenbelasting 2019 verwerkt kan worden met een vermenigvuldiging van 1,25

U kunt ook zien waar het over gaat. In Molenplaats is een ‘mini expositie’ ingericht over het ‘Project Jupiter’ en de Van Logterenbeelden. Deze expositie is in Molenplaats te zien tot 19 maart 2019. Boven en ander dit nieuws een aantal foto’s die afgelopen week gemaakt zijn bij de inrichting

Heeft u behoefte aan contact of afstemming met het projectteam. Dat kan ook. Gebruik daarvoor het emailadres:
info@jupiter-arnhem.nl U vragen worden beantwoord en een reactie op uw e-mail zeggen wij u toe. Alle informatie over de Van Logteren beelden en het project “Jupiter terug” kunt u vinden op de website: http://www.jupiter-arnhem.nl

Help ons Arnhem de Jupiter weer terug te geven.

Projectteam “Jupiter terug”
 .
 

Voortgangsinformatie 1.

(Zondag 2 december 2018)
 
Vrijdag 9 november 2018 is het project gepresenteerd/bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst van de Historische Herberg in Molenplaats.
Met de verjaardag van Sint-Nicolaas aanstaande zijn wij bijna een maand op weg. Met een bevredigende start waar het de fondsenwerving betreft. De teller van de toegezegde bedragen is de € 4.000, -- gepasseerd.

Door een toegezegde bijdrage van de “Poorters van Arnhem”, de stichting “Arnhems Fonds Bijzondere Noden en daadwerkelijke stortingen van een aantal Arnhemmers die gehoor gaven aan de oproep om zich straks ook eigenaar te kunnen noemen van ‘een stukje Jupiter’. Sint Nicolaas heeft nog niet van zich laten horen. Wie weet wat er op 5 december 2018 bijgeschreven wordt.
Noemenswaardig was ook de storting van € 11,-- (omstreeks de 11e november). Laat dit goede voorbeeld gevolgd worden door iedereen die straks echt weer carnaval gaat vieren in Musis Sacrum. Of waar dan ook elders in de stad of elders in het zuiden.

Voor eenieder die dit leest:
Het rekeningnummer: NL61 INGB 0000 8844 35
Tenaamstelling: Prodesse Conamur
Omschrijving: “project Jupiter”

Onze oproep. Spreek het project door. Laat iedere Arnhemmer ervan op de hoogte zijn. Hoe je in een paar minuten een bijzonder project bekend maakt is te zien via de volgende link: https://photos.app.goo.gl/smdhHQAKkPBgAsBp8
 
In het Poortersbericht december 2018 worden de Poorters van Arnhem geïnformeerd over het project. Van onze kant zullen wij aanvullend informatie aanreiken om de Poorters in de gelegenheid te stellen hun verdere vrienden en kennissen te informeren. Verder hebben wij bij een aantal fondsen nog aanvragen uitstaan en zullen er op korte termijn nog een aantal aanschrijven.
 
Niet over het project. Wel over een ander beeld uit de groep. Het beeld van Juno (de vrouw van Jupiter) is weer terug op haar standplaats voor de ingang van de muziekzaal van Musis Sacrum. A.s. donderdag 6 december in de middag zal er vanwege het gemeentebestuur aandacht besteed worden aan deze herplaatsing. Juno is weer terug na het herstel van haar beschadigde rechterhand. Inmiddels al weer vier jaar geleden. Bijzonder is dat de Juno er weer staat met de korte scepter die zij rond 1890 nagenoeg op dezelfde plaats ook in de hand had. De foto boven dit bericht is van de Juno die op haar man wacht.

Geef niet alleen Arnhem , maar ook Juno haar Jupiter terug.
 

Week 45 (zaterdag 10 november 2018)
 
Eerste nieuws over het project “Jupiter terug in Arnhem”.
 
Gisteren werd door het projectteam van het project: Jupiter terug in Arnhem, het project publiekelijk gepresenteerd tijden de bijeenkomst van de Historische Herberg in Molenplaats.
De omstreeks 100 aanwezigen reageerden positief. De hand-out over de opzet en donatiemogelijkheden vond gretige aftrek. En daarnaast verstreketen 15 aanwezigen hun emailadres om mee te werken aan het verder verspreiden van de informatie. Tegelijk was met de Facebookpagina beheerder van “Oud-Arnhem” afgesproken dat er informatie op die website geplaatst zou worden. Dit inclusief de mededeling dat de website over het project Jupiter operationeel en gevuld bezocht kon worden. Tot nu toe op die pagina: 118 positieve reacties, 12 opmerkingen met aanvullende informatie en de melding werd 14 keer gedeeld. Aansluitend vandaag een artikel in De Gelderlander. Ook daarop zijn positive reacties ontvangen. En dat alles had tot effect dat ‘het eerste schaap over de dam kwam’. Om 13.00 uur vanmiddag meldde de penningmeester van Prodesse Conamur dat de eerste donatie van € 50,-- was bijgeschreven op de rekening. En dat op zaterdag.

Voor de donateurs nog het volgende goede nieuws. Prodesse Conamur heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat een donatie door ene particulier voor 1,25 x het bedrag verrekend kan worden met de fiscus. En voor een zakelijke donateur is de situatie nog aantrekkelijker. Hij mag 1,5 x de donatie verrekenen. Zo werkt de Minister van Financiën ook nog mee aan de terugkeer. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden hoe het vullen van de rekening de komende tijd verloopt. De eerste reacties duiden erop dat veel Arnhemmers het beeld ‘hun beeld willen laten zijn’. En dat zou op weg ernaar toe een mooie ervaring betekenen. Blijf onze website bezoeken. En attendeer anderen op de gelegenheid die wij bieden om iedere Arnhemmer zijn ‘eigen stukje Jupiter’ te laten bijdragen.
 
.